Zasaly Spa Soi da Online
SOI DA ONLINE AI
Ứng dụng soi da với công nghệ AI hiện đại *

Ảnh tự chụp của bạn sẽ được phân tích và so sánh với hơn 10 000 bức ảnh đã được phân loại bằng một thuật toán trí tuệ nhân tạo

Để có kết quả nhất quán theo thời gian, chúng tôi khuyên bạn nên chụp ảnh tự sướng bằng điện thoại thông minh thế hệ cuối cùng. Chúng tôi khuyến khích bạn sử dụng cùng một máy ảnh và các điều kiện ánh sáng tương tự. Vui lòng tham khảo hướng dẫn chụp ảnh tự sướng để biết các điều kiện phân tích tối ưu.